Với đội ngũ hướng dẫn viên và hỗ trợ đông đúc, kinh nghiệm tại cảng và trên đảo, bạn hoàn toàn tự tin khi đi du lịch tự túc mà không cần quá lo lắng. Khi cần hỗ trợ hoặc giải đáp thông tin, hãy đến quầy lễ tân hoặc gặp hướng dẫn viên có mặt ở đó để được hỗ trợ.

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ khi chưa khởi hành hoặc hỗ trợ trong trường hợp khác, gọi 0914 988 234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here