Đặt vé tour Hòn Tằm trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết đặt vé hòn Tằm trực tuyến trong 2 phút

Đặt vé qua website (khuyến khích) hoặc qua điện thoại

Chọn gói tour yêu thích tại đây và làm theo hướng dẫn trên màn hình .

Điền thông tin về Booking

Chọn cách thức thanh toán bạn muốn: thanh toán từng phần hoặc thanh toán toàn bộ

Kiểm tra lại thông tin

Thanh toán Booking

Quý khách cần thanh toán (tối thiểu là) 30% hoặc toàn bộ số tiền Booking để được xác nhận. Số tài khoản nhận thanh toán sẽ hiển thị ở bước tiếp theo. Vui lòng ghi mã đơn hàng trong “Nội dung chuyển khoản”.

Kiểm tra lại thông tin

Nhận Mã vé qua điện thoại và/hoặc Email

Sau khi Booking được khởi tạo. Tin nhắn, Email chứa mã vé được gửi đến số điện thoại của quý khách. Vui lòng đưa mã này cho nhân viên Lễ Tân tại Cảng  Hòn Tằm để được làm thủ tục lên tàu.

Trong trường hợp quý khách thực hiện thanh toán một phần , vui lòng thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền mặt tại quầy lễ tân để hoàn tất Booking và làm thủ tục